“Zwart schaap, witte lammetjes” (najaar 2010)

De najaarsuitvoering van 2010 was een doorslaand succes: de toeschouwers (twee maal een uitverkocht huis) hebben kunnen genieten van de belevenissen van de familie Zilverberg.

Het originele verhaal van Max Andrea over de taken die de diverse leden van de familie Zilverberg moesten volbrengen om voor de erfenis van ome Willem – het zwarte schaap – in aanmerking te komen, stond natuurlijk al garant voor veel kijkplezier, maar de vertolking van de spelers droeg daar zeker ook een steentje bij. Met name Patrick de Graaf als de sullige Julius kreeg menig open doekje voor zijn glansrol.

ZSWL-2De beide voorstellingen waren in de voorverkoop al uitverkocht, maar ondertussen zweette regisseuse Tiny Pieterse in de voorbereiding peentjes, daarin bijgestaan door twee souffleuses (Linda Bloemer en Annet van der Meer) en de technicus (Jerry Koeleman), want het was een ‘lastig’ stuk voor de meeste spelers. Het kwam op het nippertje goed: de toeschouwers genoten.

Het verhaal speelde zich af bij Julius en Barbara ZSWL-1aZilverberg (Bep Kandelaar), die onverwachts bezoek krijgen van een aantal familieleden. De komst van een ijzige doodgraver (Winfried Achterberg), die zalvend grossiert in stichtelijke teksten, geeft al een vermoeden in welke richting de toeschouwers het moeten zoeken. En ja, dan komt de notaris (Peter van Kempen) het testament van wijlen oom Willem, het zwarte schaap van de familie, bekend maken. Een grote som geld ligt voor een ieder klaar, maar daar moeten ze eerst wel de nodige opdrachten voor uitvoeren, zoals diefstal, oplichting, zonder geld op reis, bigamie, werken als doodgraver en meer van dat fraais. We volgen de familie tijdens hun pogingen ZSWL-3aen het lijkt hen te lukken. Als Yvonne (Ida Sietsma) zich met twee verschillende mannen verloofd, gaat haar echtgenoot Fons (Harry Bakker) in doodgraverkostuum zowat door het lint, neef Freddy (Remco Hoogervorst) krijgt in zijn opdracht een agent te beledigen tot twee keer toe een pak rammel, maar wordt door Ciska (Bianca van Kempen) getroost en er bloeit zowaar nog iets moois op tussen die twee. Nicht Conny (Belinda Wahlen) weet heen en weer naar Parijs te liften, Barbara pleegt een half geslaagde winkeldiefstal en Julius beland wegens openbare dronkenschap in de cel en laterZSWL-5a op het toneel . Maar dan duikt plotseling Truus, de vrouw (en volgens haar dus enige erfgename) van oom Willem op (Anneke Hogenboom). Is alles nu voor niets geweest?

In de finale blijkt de hele handel doorgestoken kaart: de notaris speelde onder een hoedje met de doodgraver, die de nog steeds levende oom Willem blijkt te zijn en zijn familieleden een lesje wilde geven voor hun vroegere afwijzende gedrag jegens hem. Hij is echter niet haatdragend en met een gul gebaar geeft hij het stuk toch nog een happy end.

ZSWL-4aBij het napraten waren er veel enthousiaste reacties en drie meiden voerden zelfs spontaan een mini-toneelstukje op voor oom Willem: “met innige deelneming”!

 

Alle foto’s van deze voorstelling kunt u hier zien.