Welkom in de Vinkenstraat

Vinkenstraat moet blijven!

Welkom-in-de-Vinkenstraat_08

Op het podium van de Springbok in de Hoef was een complete straat gecreëerd, waar het door Rob van Vliet geschreven stuk “Welkom in de Vinkenstraat” werd opgevoerd door de toneelvereniging De Opregte Amateur.  In de goed bezette zaal werd weer veel gelachen, wat we als een compliment voor de spelers kunnen beschouwen.

 

De hoofdlijn van het verhaal was de dreigende sloop van de huizen in de Vinkenstraat omdat het onderhoud volgens de woningbWelkom-in-de-Vinkenstraat_10 (2)ouwvereniging te duur werd. Na protest van de bewoners kwam als oplossing dat de bewoners de huizen zouden kunnen kopen en voor het benodigde kapitaal werd dan buiten het aangesproken spaargeld de hulp ingeroepen van een bekend tv-programma; het lukt op het nippertje. Maar de talloze zijlijnen waren wellicht nog belangrijker en zeker hilarischer dan de hoofdlijn. Zouden de deftige maar failliete Gooienaren kunnen aarden in deze straat? Komt het stoffige huwelijk van Gea en Ron nog tot leven? Kan Madelief (van beroep clown) haar dochter wel loslaten en instemmen met haar relatie met de postbode? Kunnen Angela en Erwin nog wel plezier hebben met vijf onhandelbare kinderen? Kan Simon, de morsige medewerker van de woningbouwvereniging, de verkoop van de huizen positief beïnvloeden? Kan  de bejaarde tweeling de vastgelopen zaak lostrekken? Weet de postbode zijn clown-fobie te overwinnen? Biedt een pilletje Viagra wellicht verlichting? Het antwoord op al deze vragen bleek ja en vooral dat laatste bracht de zaal beide avonden aan het bulderen van het lachen: door een min of meer toeval wordt dat pilletje in alle huizen gebruikt en de gevWelkom-in-de-Vinkenstraat_13 (2)olgen laten zich raden. Omdat er ook kinderen in de zaal waren ging het licht gelukkig op tijd uit…

Onder regie van Tiny Pieterse was er weer een fraai toneelspel neergezet, waarin debutante Ramona Pappot bewees een waardevolle aanwinst voor de groep te zijn.

In weerwil van het behaalde succes op het toneel kunnen we echter ook melden, dat de vier huizen van de Vinkenstraat de zondagochtend na de laatste voorstelling toch gesloopt zijn. In krap twee uur tijd is het schitterende decor (“waar wel drie kuub hout in was verwerkt”) afgebroken en is het podium weer leeg. In het najaar speelt de Opregte Amateur weer op 4 en 5 Welkom-in-de-Vinkenstraat_15 (2)november. Noteer die Welkom-in-de-Vinkenstraat_04datum alvast!

 

 

 

 

 

Welkom-in-de-Vinkenstraat_19

Welkom-in-de-Vinkenstraat_17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom-in-de-Vinkenstraat_11