Toni van Bemmelen tot erelid benoemd

Op de ledenvergadering van 19 april is met unaniem besluit Toni van Bemmelen postuum tot erelid benoemd van de toneelvereniging op basis van zijn uitzonderlijke verdiensten, waarvan wij als belangrijkste willen noemen het penningmeesterschap, dat hij 28 jaar tot aan zijn dood heeft bekleed. Op de vergadering is de bijbehorende oorkonde aan zijn vrouw Linda overhandigd.